Ismerje meg a főbb változásokat!
 
Deloitte
 
 
 
 
 
  Módosult az EKD támogatásokat szabályozó rendelet  
 
 
 
  Tisztelt Asszonyom / Uram!

Szeretném felhívni a figyelmét, hogy 2017. május 30-án módosult az EKD támogatásokat szabályozó rendelet (a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet).

Ismerje meg a változások főbb pontjait az alábbi gombra kattintva!
 
 
 
Elolvasom!
 
 
  Üdvözlettel,

Márkus Csaba
Partner
Adó- és jogi tanácsadás
Deloitte Magyarország
 
 
 
 
 
  Facebook   LinkedIn   Youtube  
 
 
 
 
  Deloitte Zrt.
1068 Budapest
Dózsa György út 84/C
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-72646/2014

A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”) társaságra, tagvállalatainak hálózatára és kapcsolt vállalkozásaira utal. A DTTL és valamennyi tagvállalata önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A DTTL (vagy „Deloitte Global”) nem nyújt szolgáltatásokat ügyfelek számára. A DTTL és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.hu/magunkrol.

Magyarországon a szolgáltatásokat a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Deloitte Kft.), a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (Deloitte Zrt.) és a Deloitte CRS Kft. nyújtja (melyek közös neve "Deloitte Magyarország"). Mindhárom társaság a Deloitte Central Europe Holdings Limited tagvállalata. A Deloitte Magyarország négy szakmai területen - könyvvizsgálat, tanácsadás, adó- és jogi valamint kockázati tanácsadási területeken - tölt be kiemelkedő szerepet az országban, és kínál szolgáltatásokat több mint 400 hazai és külföldi szakértője segítségével. (Ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, a Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat.)

A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ a Deloitte Magyarország társaságaitól származik és célja, hogy bizonyos témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében. A jelen dokumentumban megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak. Ezek az információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját. Ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntésnek megfelelő magatartás tanúsítása előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét.

Jelen anyagok és a bennük foglalt információk tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmaznak, amelyekért a Deloitte Magyarország sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget, és amelyek nem minősülnek a Deloitte Magyarország állásfoglalásának. Az előzőek érintése nélkül a Deloitte Magyarország nem garantálja az anyagoknak és / vagy a bennük foglalt információknak a hibamentességét, továbbá a teljesítés vagy a minőség valamennyi egyedi kritériumának való megfelelőséget sem. A Deloitte Magyarország cégei nem felelnek a szolgáltatásaik piacképességére, vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és pontossága vonatkozásában.

Ügyfelünk a jelen anyagot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. A Deloitte Magyarország cégei nem vonhatók felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető jellegű vagy bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb veszteségért sem, legyen az szerződéses, jogszabály szerinti vagy magánjogi (például gondatlanságból fakadó).

A fent írtaktól eltérően amennyiben az információk és az anyagok kifejezetten az Ügyfél és a Deloitte Magyarország között létrejött szerződés végleges teljesítéseként kerülnek átadásra, a Deloitte Magyarország felelősséget vállal azért, hogy a szolgáltatásnyújtás és - amennyiben van - az elkészült termék szerződésszerű. A Deloitte Magyarország rögzíti, hogy az anyagok és az információk kizárólag a szerződésben meghatározott személyek / szervezetek számára készülnek és célokra alkalmasak. A Deloitte Magyarország minden felelősséget kizár az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott dokumentumokból, anyagokból, információkból és adatokból fakadó vagy azokkal összefüggő károk vonatkozásában. Minden itt nem szabályozott kérdésre a vonatkozó szerződés irányadó.

Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés továbbra is hatályban marad és alkalmazandó.

Amennyiben a jövőben nem szeretne értesülni a legfrissebb trendekről, értékes elemzéseinkről, rendezvényeinkről,
ide kattintva leiratkozhat hírleveleinkről.

© 2017 Deloitte
Magyarország

 
 
 
 
Deloitte Auditing and Consulting Ltd.
H-1068 Budapest
Dózsa György út 84/c

The name Deloitte refers to Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), a UK “company limited by guarantee” and its network of member firms, all of which are independent and distinct legal entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of DTTL and its member firms.

In Hungary, the services are provided by Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Deloitte Kft., in English: Deloitte Auditing and Consulting Limited), Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (Deloitte Zrt., in English: Deloitte Advisory and Management Consulting Private Limited Company) and Deloitte CRS Kft. (jointly referred to as “Deloitte Hungary”). All three companies are member firms of Deloitte Central Europe Holdings Limited. Relying on the work of its over 400 local and foreign professionals, Deloitte Hungary provides services in four areas (audit, consulting, tax and legal advisory, financial and risk advisory) and is a prominent player of the Hungarian market. (Legal services are provided through our correspondent Deloitte Legal Erdős and Partners Law Firm.)

This document and all the information contained therein have been supplied by Deloitte Hungary member firms and are designed to provide general information on a particular subject or subjects and do not discuss such subject(s) exhaustively. Accordingly, the information in this document is not intended to constitute accounting, tax, legal, investment, consulting or other professional advice or services. Our clients are reminded not to make business decisions exclusively on the basis of such information. Please remember to ask for the advice of our qualified experts before making decisions affecting the finances or operation of your organisation or before acting according to any such decision.

This document and all the information contained therein are intended for information purposes only, cannot be understood as the official standpoint of Deloitte Hungary, and may include errors, for which Deloitte Hungary shall, neither expressly, nor implicitly undertake any liability. Without prejudice to the aforementioned, Deloitte Hungary cannot guarantee the accuracy of the documents and / or the information contained therein, or compliance with all the individual delivery or quality requirements. Deloitte Hungary members firms shall not be liable for the marketability, fitness for a particular purpose, legality, competitiveness, safety or accuracy of their services.

Your use of this document and the information contained therein is at your own risk, and you assume full responsibility for any consequences or loss resulting from the use thereof. Deloitte Hungary member firms will not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, punitive or any other damage or loss whatsoever, whether in an action of contract, statute, tort (including without limitation, negligence) or otherwise, arising from the use of this document or any information contained therein.

Notwithstanding the above, if the information and materials are expressly provided as part of the final performance of a contract concluded between you and Deloitte Hungary, Deloitte Hungary shall warrant that the service has been provided and any product has been prepared in accordance with such contract. Deloitte Hungary sets out that the documents and information are intended exclusively for the persons / organizations and suitable solely for the purposes specified in the contract. Deloitte Hungary excludes any and all liability for any damage arising from or in connection with documents, material, information or data supplied by the Client. Any questions not regulated herein shall be governed by the contract.

The unenforceability of any provision above for any reason whatsoever shall not affect the force and applicability of other provisions.

If you do not wish to receive updates of latest trends, our insightful analyses, or events, you can unsubscribe
by clicking here.

© 2017 Deloitte
Hungary